Program

Siste registrering er 17.30

Runde 1 – Fredag 18.30 – 21.30

Runde 2 – Lørdag 09.00 – 12.00

Runde 3 – Lørdag 12.30 – 15.30

Runde 4 – Lørdag 16.00 – 19.00

Runde 5 – Søndag 09.00 – 12.00

Runde 6 – Søndag 12.30 – 15.30

Premieutdeling snarest etter siste parti er ferdig